Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Αγωγη Αποδοσης Μισθιου Απο Δυστροπια

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Διαδικασια Αποβολης Απο Το Μισθιο >  Αγωγη Αποδοσης Μισθιου Απο Δυστροπια
0 Comments
μισθωσεις κατοικιας Νομικό Πλαίσιο και Περιορισμοί

Σε ορισμένες περιπτώσεις  δεν είναι δυνατή η έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου.

Αυτό συμβαίνει είτε διότι δεν έχει συνταχθεί μισθωτήριο συμβόλαιο, είτε διότι δεν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά  η μισθωτική σύμβαση στην ΑΑΔΕ είτε διότι δεν έχει γίνει αποδοχή της σύμβασης από τον μισθωτή είτε διότι έχει επέλθει σιωπηρή υποκατάσταση του μισθωτή η του εκμισθωτή  από την αρχική μισθωτική σύμβαση καθώς και για πλειονότητα άλλων περιπτώσεων.

Τότε ακολουθείται η διαδικασία ασκήσεως αγωγής απόδοσης μισθίου και κατατίθεται αγωγή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο στο αρμόδιο δικαστήριο με αίτημα την απόδοση του μισθίου με την οποία ορίζεται ημερομηνία εκδίκασης της αγωγής ( συνήθως σε 2-3 περίπου μήνες ανάλογα με το δικαστήριο)και κοινοποιείται στον ενοικιαστή.

Στην συνέχεια ακολουθεί εκδίκαση(συζήτηση) της αγωγής  και μετά από 2-3 περίπου μήνες  εκδίδεται η απόφαση η οποία συνήθως ορίζεται και προσωρινά εκτελεστή στην συνέχεια κοινοποιείται στον ενοικιαστή και ακολουθείται η διαδικασία εξώσεως με δικαστικό επιμελητή. Ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα στην περίπτωση αυτή κατά τη συζήτηση της αγωγής να παραστεί με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και να καταβάλλει όλα τα οφειλόμενα μισθώματα τους τόκους καθώς και τα δικαστικά έξοδα που θα προσδιορίσει ο δικαστής τη στιγμή εκείνη.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σύμφωνα με το Κατά το άρθρο 66  ΕισΝ.Κ.Πολ. να επιτύχει ο μισθωτής την κατάργηση της δίκης. το δικαίωμα αυτό μπορεί όμως να το ασκήσει μία μόνο φορά και  με την αγωγή αυτή δίνεται η ευκαιρία στο μισθωτή εφόσον συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις του να συνεχιστεί η μισθωτική σύμβαση. Βεβαίως ο ενοικιαστής έχει την δυνατότητα ασκήσεως ένδικων μέσων κατ΄ αυτής  καθώς και την δυνατότητα ασκήσεως αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης όμως στην πράξη σπανίως καταφεύγει στα μέσα αυτά.