Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Βραχυχρονιες Μισθωσεις

0 Comments
AirBnB δικηγορος Βραχυχρονιες Μισθωσεις

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Βραχυχρόνιες μισθώσεις προβλέπονται από τις διατάξεις νόμου 4446/ 2016 άρθρο 111 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νόμου 4495 /2017 άρθρο 36 και 4472 2017 άρθρα 83 και 84.Για Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών έχουν εκδοθεί οι ΠΟΛ.1112/2017 ΠΟΛ.1187/2017 ΠΟΛ.1059/2018. Αφορούν τις μισθώσεις τύπου Airbnb Που είναι μικρότερες του έτους και απαιτείται μία σειρά ενεργειών για την πραγματοποίηση τους.

Περιληπτικά θα αναφέρουμε όι απαιτείται διορισμός διαχειριστή μέσα από την πλατφόρμα ΑΑΔΕ που μπορεί να είναι είτε ο κύριος είτε ο επικαρπωτής η άλλος τρίτος ,εγγραφή στο μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων κλπ. Τα ακίνητα που μπορούν να μισθωθούν με τις διατάξεις των βραχυχρόνιων μισθώσεων μπορεί να είναι διαμερίσματα πολυκατοικιών, δωμάτια διαμερισμάτων, μονοκατοικίες κλπ.

Συνήθως οι κανονισμοί  πολυκατοικιών είναι παλαιοί δεν  δεν προβλέπουν τίποτα για τα θέματα αυτά Συνεπώς επιτρέπονται αρκεί όμως να μην προκαλούνται σoβαρά προβλήματα χρήσης  τους λοιπούς ενοίκους και να μην ασκείται το δικαίωμα αυτό καταχρηστικά. Η όλη διαδικασία προβλέπεται αναλυτικά μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ όπως και η φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης των αντίστοιχων διατάξεων. 

Όταν επιχειρήσετε  να μισθώσετε το ακίνητό σας σε επιχείρηση τύπου Αirbnb τότε  η σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου είναι ιδιαίτερα περίπλοκη επειδή πρέπει να ρυθμιστούν πολλά θέματα  που ανακύπτουν από μία τέτοια μίσθωση. 

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι πρόκειται για μίσθωση επαγγελματική με ελάχιστη διάρκεια την τριετία ,ότι θα πρέπει να εξετάζονται τα πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από τη λειτουργία της επιχείρησης Airbnb σε σχέση με τους υπόλοιπους ενοίκους, η ύπαρξη τυχόν απαγορευτικών  διατάξεων  του κανονισμού της πολυκατοικίας για χρήση ξενοδοχείου η παρεμφερή χρήση , τα θέματα διαρρυθμίσεων των χωρών της οικοδομής ότι η του διαμερίσματος, την ευθύνη του εκμισθωτή σε περίπτωση πού παρεμποδιστεί η συμφωνηθείσα χρήση  από νομικές ενέργειες  των ενοίκων ή τρίτων, τα θέματα ασφάλισης πυρός ,   τα θέματα επισκευών του μισθίου κλπ. Η απαρίθμηση αυτή  είναι ενδεικτική και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Το μισθωτήριο αυτό κατά βάση πρέπει να συντάσσεται από δικηγόρο λόγω της ιδιαιτερότητας της μισθωτικής συμβάσεως και των πολλαπλών προβλημάτων που ανακύπτουν .