Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Ελεγχος Τίτλων Ακινήτου – Αμοιβή Δικηγόρου

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Αγορα - Πωληση Ακινητων – Eξοδα >  Ελεγχος Τίτλων Ακινήτου – Αμοιβή Δικηγόρου
0 Comments

Αυτό αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το επόμενο στάδιο της αγοράς του ακινήτου όπου ο δικηγόρος θα μεταβεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο η και στο Κτηματολογικό γραφείο προκειμένου να ελέγξει εάν στο ακίνητο υπάρχουν βάρη, προσημειώσεις κατασχέσεις , διεκδικήσεις και γενικά θα εξακριβωθεί με σαφήνεια το δικαίωμα κυριότητος του πωλητή καθώς και η αλληλουχία των τίτλων του σε βάθος χρόνου.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να εξακριβωθεί εάν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο είναι «καθαρό» δηλ. έτοιμο για μεταβίβαση.

Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται συμφώνα με το άρθρο 73 του κώδικα περί δικηγόρων που ορίζονται τα εξής :

1_Για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου και στη σύνταξη της σχετικής έκθεσης του αγοραστή ή του πωλητή, καθώς και για έρευνα στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών ή κατασχέσεων, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία.

2_Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή ορίζεται ως εξής:

α) αν αφορά στον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας και βαρών και στη σύνταξη της σχετικής έκθεσης για την υπογραφή συμβολαίου, ορίζεται στο μισό (1/2) αυτής που υπολογίζεται επί της αξίας του αντικειμένου της δικαιοπραξίας, κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο του παρόντος.

β) αν αφορά στην έρευνα στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών ή κατασχέσεων, για τη διακρίβωση ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτου και των βαρών αυτής, για κάθε άλλο λόγο, ορίζεται σε ωριαία βάση, ανάλογα με το χρόνο παροχής εργασίας, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα.