Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Επιλογή Συμβολαιογράφου-δικαιολογητικά – Αμοιβή

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Αγορα - Πωληση Ακινητων – Eξοδα >  Επιλογή Συμβολαιογράφου-δικαιολογητικά – Αμοιβή
0 Comments

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να επιλέξει το συμβολαιογράφο που θα συντάξει τα συμβόλαια μεταβίβασης αφού είναι εκείνος που καταβάλλει την αμοιβή του. ()

Συνήθως κυμαίνεται σε ποσοστό 1,2%-2% επί του τιμήματος που θα αναγραφεί στο συμβόλαιο η της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου εάν αυτή είναι μεγαλύτερη του τιμήματος που αναγράφεται στο συμβόλαιο.

Ο συμβολαιογράφος θα παραλάβει τους τίτλους του ακινήτου που προηγουμένως έχουν ελεγχθεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο και θα καταρτίσει μία λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποχρεούται να προσκομίσει ο πωλητής η ο δικηγόρος του για τη σύνταξη του συμβολαίου μεταβίβασης.

Τέτοια δικαιολογητικά αποτελούν σήμερα η ταυτότητα του ακινήτου πού εκδίδεται από μηχανικό, πιστοποιητικό ότι έχει καταβληθεί το ΕΝΦΙΑ της τελευταίας πενταετίας, πιστοποιητικό ότι δεν οφείλεται ΤΑΠ από τον οικείο Δήμο, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του πωλητή, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του πωλητή (εάν υποχρεούται σε τούτο).

Ενδέχεται επίσης να ζητηθεί ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ) για διαμερίσματα ή οριζόντιες ιδιοκτησίες ,οικοδομική άδεια (για κατασκευές μετά την 14.3.1983), κτηματολογικό απόσπασμα (για ακίνητα που υπάγονται σε κτηματολογικά γραφεία) η πιστοποιητικό κτηματογραφουμένου ακινήτου(για ακίνητα που τελούν υπό κτηματογράφηση), πρόσφατο(τριμήνου) τοπογραφικό διάγραμμα για γεωτεμάχια η μονοκατοικίες .

Όταν συγκεντρωθούν τα απαραίτητα έγγραφα υποβάλλεται από το συμβολαιογράφο δήλωση φόρου μεταβιβάσεως ηλεκτρονικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και στην συνέχεια αφού γίνει αποδεκτή ηλεκτρονικά(πωλητής-αγοραστής) καταβάλλεται ο φόρος μεταβιβάσεως(ΦΜΑ) από τον αγοραστή που ανέρχεται στο 3% του τιμήματος που θα αναγραφεί στο συμβόλαιο η της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου εάν αυτή είναι μεγαλύτερη του τιμήματος που αναγράφεται στο συμβόλαιο.

Υπάρχει και η δυνατότητα για απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υπόκεινται σε αλλαγές και απαιτείται προηγούμενη επιβεβαίωση από τον δικηγόρο η συμβολαιογράφο.