Η φιλοσοφία του δικηγορικού μας γραφείου μας έγκειται ότι πρώτα εστιάζει στην ορθή κατανόηση του προβλήματος του πελάτη και τις τυχόν προεκτάσεις του και στη συνέχεια στην επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας πού θα οδηγήσει στην άμεση επίλυσή του.

Η ταχύτητα επίλυσης διαφοράς δεν προϋποθέτει την άμεση κατάθεση ενός δικογράφου αλλά τη σωστή νομική τεκμηρίωση της υπόθεσης στο δικόγραφο και την ορθή συλλογή του αποδεικτικού υλικού , αφού ταχεία επίλυση της διαφοράς πρώτιστα νοείται η επιτυχής διεκπεραίωση της.

Η δαπάνη στην οποία υποβάλλεται ο πελάτης που πολλές φορές προέρχεται και από το υστέρημά του είναι απόλυτα σεβαστή από το γραφείο μας και κύριος σκοπός και μέλημά μας είναι η επίτευξη του αναμενόμενου αποτελέσματος.

Υπάρχει διαρκής ενημέρωση του πελάτη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και ζητείται η συνδρομή η συγκατάθεσή του όποτε αυτό απαιτείται.

Η επιτυχής έκβαση της υπόθεσης μέσα από την καταλληλότερη και ταχύτερη διαδικασία είναι εκείνη που θα κρίνει κατά πόσο οι υπηρεσίες που παρέχονται από το γραφείο μας αξιολογούνται ως οικονομικές. Μία “φθηνή” υπηρεσία δεν είναι απαραίτητα οικονομική διότι μπορεί να οδηγήσει σε μία χρονοβόρα και ακριβή λύση.

Η πολυετής εμπειρία μας στα αντικείμενα που ειδικευόμαστε, μας επιτρέπει να προβλέπουμε σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη της υπόθεσης και να ενημερώσουμε άμεσα τον πελάτη πριν την ανάθεση της.

Δικηγόρος είναι ο νομικός επιστήμων ο οποίος αναλαμβάνει να παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε τρίτο ή να τον εκπροσωπήσει ενώπιον δικαστηρίου, ή άλλης αρχής ακόμα και ενώπιον άλλων προσώπων έναντι αμοιβής. Κατά δε τον κώδικα περί δικηγόρων ο δικηγόρος ασκεί ελεύθερο επάγγελμα στο οποίο προέχει το στοιχείο της εμπιστοσύνης του εντολέα του προς αυτόν.