Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Κήρυξη απαλλοτρίωσης δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου 

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Νομικές Εργασίες >  Κήρυξη απαλλοτρίωσης δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου 
0 Comments

Σε περίπτωση  μη ανοικοδόμησης του ακινήτου λόγω αρχαιολογικών περιορισμών   που έχουν επιβληθεί είτε με την υπαγωγή του σε ζώνη προστασίας είτε κε της θέσεως του λόγω ανεύρεσης σε αυτό σημαντικών αρχαιοτήτων ο θιγόμενος ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει από την αρμοδία αρχαιολογική εφορία  με αίτηση του την απαλλοτρίωση του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι η αρμοδία υπηρεσία οφείλει να ζητήσει από την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΠΟ να εισάγει το θέμα περί της αλλοτρίωσης η μη του ακινήτου ή της απ΄ ευθείας εξαγοράς του στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο(ΚΑΣ) που αποφασίζει επί που αιτήματος αυτού (αν και κατά νόμο  φέρεται ότι γνωμοδοτεί)και έτσι αρχίζει πλέον η διαδικασία κήρυξης  της απαλλοτρίωσης που έχει σαν τελικό  στάδιο την έκδοση  Υπουργικής απόφασης  του Υπουργού Πολιτισμού για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης της  διοίκησης στο υποβαλλόμενο αίτημα  η απόρριψης αυτού ο θιγόμενος δύνανται να καταφύγει κατά του Υπουργού Πολιτισμού  εντός των  προθεσμιών  που προβλέπει ο νόμος για την περαιτέρω αποδοχή της αίτησης του. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να διενεργούνται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο λόγω της μεγάλης ιδιαιτερότητάς των ο οποίος θα επιμεληθεί και την περαιτέρω πρόοδο του αιτήματος