Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Κύρωση Πράξης Αναλογισμού

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Νομικές Εργασίες >  Κύρωση Πράξης Αναλογισμού
0 Comments

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 300 του Π.Δ. «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Δ/580/1999), η τακτοποίηση οικοπέδων διενεργείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, της οποίας οι σχετικές αποφάσεις υπόκεινται στην έγκριση του οικείου Νομάρχη (ήδη Περιφερειάρχη), ο οποίος μπορεί να τις αναθεωρεί. Περαιτέρω, από το συνδυασμό των άρθρων 304 παρ. 2 και 279 παρ.2, προκύπτει ότι κατά των πράξεων τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης, μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις ενώπιον του οικείου Περιφερειάρχη, ο οποίος αποφασίζει επί της πράξης και των τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατ’ αυτής, είτε επικυρώνοντας, είτε ακυρώνοντας την πράξη.
Στη δε δεύτερη περίπτωση, διατάσσει την ανασύνταξη της. Από τις εν λόγω διατάξεις και όπως έχουν ερμηνευθεί από την πάγια νομολογία, συνάγεται ότι οι πράξεις τακτοποίησης, προσκύρωσης ακινήτων και αναλογισμού αποζημίωσης, συντασσόμενες από την οικεία πολεοδομική υπηρεσία, επάγονται έννομα αποτελέσματα μόνο όταν εκδοθεί η κυρωτική απόφαση του Περιφερειάρχη, ο οποίος επιλαμβανόμενος του θέματος, είτε κυρώνει την πράξη με απόφασή του, είτε αρνείται την κύρωση και διατάσσει την ανασύνταξη της πράξης.