Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Μέριμνα και εποπτεία της προόδου της Απαλλοτριωτικής Διαδικασίας

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Νομικές Εργασίες >  Μέριμνα και εποπτεία της προόδου της Απαλλοτριωτικής Διαδικασίας
0 Comments

Μέριμνα και εποπτεία της προόδου της Απαλλοτριωτικής Διαδικασίας από τον Δικηγόρο επί της Απαλλοτρίωσης

Όταν στο ακίνητο υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία η ευρήματα η αυτό ευρίσκεται εντός ζώνης προστασίας με πολεοδομικές η άλλες δεσμεύσεις η  απαλλοτρίωση του ακινήτου αποτελεί πλέον μονόδρομο για τον ιδιοκτήτη. Όμως συνήθως πλην ελαχίστων εξαιρέσεων(όταν πχ πρόκειται να χρηματοδοτηθεί  η απαλλοτρίωση από άλλο φορέα )η διοίκηση  δηλαδή οι υπηρεσίες και οι φορείς  του Υπουργείου Πολιτισμού καθυστερούν πολύ μεγάλο χρονικό να προβούν στην κήρυξη της απαλλοτρίωσης  ή την πρόταση της απ΄ ευθείας εξαγοράς του ακινήτου στον ιδιοκτήτη. Αιτία αποτελεί η πολυπλοκότητα  της διαδικασίας σε συνδυασμό με ελλιπή στελέχωση ορισμένων υπηρεσιών και φορέων και ιδίως την ανεπάρκεια των οικονομικών  πόρων η οποία έχει πιο έντονη τον τελευταίο καιρό..Όμως πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψη ότι ολόκληρη η χώρας αποτελεί ένα αρχαιολογικό θησαυρό. Από την άλλη δεν πρέπει να παραβλέπεται το κατοχυρωμένο συνταγματικά της ιδιοκτησίας του πολίτη που απαγορεύει γενικά την μακροχρόνια δέσμευση του ακινήτου του και έχουν υπάρξει πολλές παρεμβάσεις της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη με περιορισμένα αποτελέσματα. Η συμβολή του δικηγόρου επί της απαλλοτριωτικής διαδικασίας και γενικά επί της κήρυξης των αρχαιολογικών απαλλοτριώσεως συνίσταται στην παρακολούθηση της όλης διαδικασίας και στην συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών με πληροφορίες και έγγραφα επί των θεμάτων που ανακύπτουν.