Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Μέριμνα και εποπτεία της σύνταξης πράξης αναλογισμού

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Νομικές Εργασίες >  Μέριμνα και εποπτεία της σύνταξης πράξης αναλογισμού
0 Comments

Η σύνταξη της πράξης αναλογισμού στις πολεοδομικές απαλλοτριώσεις αποτελεί ίσως το πολυπλοκότερο τμήμα τους .Για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως απαιτείται η σύνταξη πράξης αναλογισμού που ορίζει τις υπόχρεες προς αποζημίωση ιδιοκτησίες. Για την σύνταξη της πράξης αυτής απαιτείται η συνδρομή τοπογράφου μηχανικού που θα σύνταξη το σχέδιο του τοπογραφικού διαγράμματος με όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως ιδιοκτησίες, ρυμοτομικές γραμμές , οικοδομικές γραμμές χάραξη οδών, κλπ.
Αφού προηγηθεί έρευνα στο κτηματολόγιο η υποθηκοφυλακείο από τον δικηγόρο των φερόμενων ιδιοκτήτων των ακινήτων που επηρεάζονται από την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. Επίσης γίνονται αυτοψίες στον ρυμοτομούμενο χώρο από την αρμόδια υπηρεσία και κλητεύονται οι φερόμενοι ιδιοκτήτες να παρευρεθούν .Τέλος συντάσσεται η πράξη αναλογισμού οι οποία κοινοποιείται προς όλους τους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες , οι οποίοι έχουν δικαίωμα ενστάσεων .