Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΑΥΤΗΣ

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Uncategorized >  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΑΥΤΗΣ
0 Comments


Όταν υπάρχει δέσμευση ενός ακινήτου εξαιτίας της της οποίας δεν μπορεί να ανοικοδομηθεί και αυτή διαρκεί πέραν των κατά το Σύνταγμα ανοιχτών ορίων ανακύπτει υποχρέωση της Διοίκησης να άρει τη δέσμευση αυτή. Τέτοιες δεσμεύσεις μπορούν να να αποτελέσουν οι προβλεπόμενες χρήσεις για χώρο πρασίνου, κοινόχρηστο χώρο, πλατεία ,παιδική χαρά, σχολικό κτίριο, βρεφονηπιακό σταθμό και λοιπά. Η περίπτωση αυτή είναι εντελώς διαφορετική από την ύπαρξη ρυμοτομικού βάρους που υπάρχει στο ακίνητο μετά την ένταξη του στο σχέδιο πόλεως και η οποία αντιμετωπίζεται με τις διατάξεις του νόμου 4579/2020.Ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα κρίνει εάν συντρέχουν οι προϋπόθεσες άρσης της δέσμευσης του ακινήτου και πολεοδομικού βάρους για προχωρήσει στις απαιτούμενες διοικητικές και δικαστικές ενέργειες για την απαιτούμενη σημειακή τροποποίηση στο υφιστάμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο .