Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Μεταγραφή Του Συμβολαίου – έξοδα

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Αγορα - Πωληση Ακινητων – Eξοδα >  Μεταγραφή Του Συμβολαίου – έξοδα
0 Comments

Για να επέλθει η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου στον αγοραστή απαιτείται ακόμα ένα βήμα δηλαδή να μεταγραφεί το συμβόλαιο πωλήσεως στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο (υπολογισμός εξόδων) ή να καταχωρηθεί στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο (υπολογισμός εξόδων) καταβάλλοντας την αμοιβή ή το αναλογούν τέλος.

Επί άμισθου υποθηκοφυλακείου η αμοιβή ανέρχεται σε 0,475% πλέον ΦΠΑ 24% του τιμήματος που θα αναγραφεί στο συμβόλαιο ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου εάν αυτή είναι μεγαλύτερη του τιμήματος που αναγράφεται στο συμβόλαιο .

Επί έμισθου υποθηκοφυλακείου η αμοιβή ανέρχεται σε 0,475% χωρίς ΦΠΑ.

Τέλος γίνεται η καταχώριση του ακινήτου στο Ε9 του αγοραστή ή αντίστοιχα η διαγραφή του στο Ε9 του πωλητή.