Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Μισθωσεις Δευτερευουσας Κατοικιας

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Μισθωσεις Δευτερευουσας Κατοικιας >  Μισθωσεις Δευτερευουσας Κατοικιας
0 Comments
δικηγορος αναπροσαρμογη Μισθωματος

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

   Οι  μισθώσεις δευτερεύουσας κατοικίας διέπονται σήμερα από τις διατάξεις του αστικού κώδικα (άρθρα 574-618) και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμένος για την διάρκεια της μισθώσεως ούτε απαιτείται ι κάποια άδεια αρχής.

 Ο χαρακτηρισμός μιας μίσθωσης σαν δευτερεύουσας δεν αρκεί μόνο να διατυπώνετε στο μισθωτήριο αλλά πρέπει να προκύπτει από την όλη συναλλαγή. Σε περίπτωση πού είναι δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ μισθωτικής σύμβασης κύριας κατοικίας και δευτερεύουσας κατοικίας εφιστάται η προσοχή να αναγράφονται στο μισθωτήριο όλοι οι όροι και τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η μίσθωση αφορά δευτερεύουσα κατοικία π.χ. θα πρέπει να αναφέρεται ποια είναι η κύρια κατοικία του μισθωτή  όπως αυτή ορίζεται από τον αστικό κώδικα κλπ. 

Είναι δυνατόν λοιπόν να κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο μία μίσθωση η οποία αναγράφεται σαν δευτερεύουσα κατοικία ως κύρια κατοικία εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και το γνωρίζουν αυτό οι συμβαλλόμενοι και το αντίστροφο. Απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις η συνδρομή του δικηγόρου ο οποίος θα διαμορφώσει κατάλληλα τη μισθωτική σύμβαση και σύμφωνα με τη βούληση των συμβαλλομένων .