Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Πολεοδομικές απαλλοτριώσεις

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Απαλλoτριωσεις >  Πολεοδομικές απαλλοτριώσεις
0 Comments
ρυμοτομικες πολεοδομικες απαλλοτριωσεις

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ…… Λαμβάνοντας υπόψη:

-το παραπάνω σύντομο ιστορικό

-το γεγονός ότι σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αναγκαστική απαλλοτρίωση αποτελεί έναν σημαντικό περιορισμό στην άσκηση του προστατευόμενου από το Σύνταγμα εννόμου αγαθού της ιδιοκτησίας, ο οποίος για λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι συνταγματικά ανεκτός μόνο για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, η διατήρηση όμως της δέσμευσης της ιδιοκτησίας μετά το εύλογο αυτό χρονικό διάστημα συνιστά νομικό και οικονομικό βάρος της ιδιοκτησίας, το οποίο είναι αντίθετο με τη συνταγματική προστασία της (ΣΕ 241/2006, 2682/1999, 1458/1998,2016/1997)

-τις πρόσφατες διατάξεις του ν. 4315/2014 και ειδικότερα, το άρθρο 3 παρ. 2, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 32 του ν. 4067/2012, σχετικά με τη δυνατότητα αυτοδίκαιης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης

– Αναλυτικά τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των επίμαχων ακινήτων, αναφέρονται στη συνημμένη αίτηση-δήλωση τους προς Δήμο…, η οποία επιδόθηκε στις…, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την υπόθεση και τις τυχόν ενέργειές σας. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε  να μας γνωρίσετε το στάδιο στο οποίο εκκρεμεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός για την περιοχή (κύρωση Πολεοδομικής Μελέτης), αποστέλλοντας μας τυχόν σχετικά έγγραφα στοιχεία…

Στις πολεοδομικές απαλλοτριώσεις και αναλόγως του είδους αυτών απαιτούνται συνήθως οι παρακάτω νομικές εργασίες για την συντέλεσή τους: