Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗ

0 Comments

Με το νόμο 4579/2020 δίνεται ο ορισμός της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης αυτό που στην πράξη θεωρούμε κοινώς ρυμοτομικό βάρος εξ αιτίας του οποίου καθίσταται αδύνατη εν άλω η εν μέρει η ανοικοδόμηση του ακινήτου. Έτσι ο νόμος ορίζει ως ρυμοτομική απαλλοτρίωση την απαλλοτρίωση που επιβάλλεται στο ακίνητο κατά την έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου, με σκοπό την δημιουργία σε αυτό οι κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
Όμως τα επιμέρους ερωτήματα είναι α) πόσο διάστημα μπορεί υφίσταται ένα ρυμοτομικό βάρος η μια ρυμοτομική απαλλοτρίωση β) ποια η διαδικασία άρσης αυτού και γ) ποια η διαδικασία της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (όλα τα ανωτέρω αναπτύσσονται στις προηγούμενες ενότητες). Πάντως απαιτείται η συνδρομή δικηγόρου για τα θέματα αυτά.