Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Συλλογή και Αξιολόγηση Αποδεικτικού Υλικού

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Νομικές Εργασίες >  Συλλογή και Αξιολόγηση Αποδεικτικού Υλικού
0 Comments

Συλλογή και Αξιολόγηση Αποδεικτικού Υλικού από τον Δικηγόρο επί της απαλλοτρίωσης

Εκτός από την συλλογή των τίτλων ιδιοκτησία του ακίνητου και των σχετικών δικαιολογητικών απαιτείται η συγκέντρωση συγκριτικών στοιχείων για την αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου .Επί της αξίας αυτού απαιτείται γνωμάτευση της αρμόδιας εκτιμητικής επιτροπής του Κώδικα Απαλλοτριώσεων που προεδρεύετε συνήθως από τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας ,Υπάλληλο της Δ.Ο.Υ και ένα μηχανικό. Η επιτροπή αυτή συνήθως γνωματεύει ότι αξία του ανέρχεται στο ύψος της αντικειμενικής του αξίας.

Αποτελεί δηλαδή η γνωμάτευσή της μια επιβεβαίωση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου .Η κρίση της λαμβάνεται υπ΄ όψη από το Δικαστήριο καθορισμού της τιμής μονάδος του ακινήτου που πρέπει να απαλλοτριωθεί όμως ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει στο Δικαστήριο για να επιτύχει μια καλύτερη αποζημίωση οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η μεγαλύτερη αξία του ακινήτου του. Εδώ ο κατάλογος των στοιχείων είναι μακρύς απαιτείται όμως και η συνδρομή του ιδιοκτήτη με ακριβείς πληροφορίες .