Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Συμβόλαιο Μεταβίβασης – έξοδα Μεσίτη

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Αγορα - Πωληση Ακινητων – Eξοδα >  Συμβόλαιο Μεταβίβασης – έξοδα Μεσίτη
0 Comments

Αφού συγκεντρωθούν όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και καταβληθεί ο φόρος μεταβιβάσεως ορίζεται η ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου κατά την οποίαν ο αγοραστής μεταβιβάζει το ακίνητο και ο πωλητής καταβάλλει το τίμημα.

Αν και δεν είναι αναγκαία η παρουσία του δικηγόρου κατά τον νόμο κατά την υπογραφή του συμβολαίου είναι απολύτως αναγκαίο να παραβρίσκονται οι δικηγόροι των συμβαλλομένων διότι έτσι γίνεται ασφαλέστερη όλη συναλλαγή και περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητα λάθους η παρερμηνείας των αναγραφομένων στο συμβόλαιο.

Στο συμβόλαιο αναγράφεται εάν διαμεσολάβησε η όχι κτηματομεσίτης η αμοιβή του οποίου ανέρχεται συνήθως σε 2% επί του τιμήματος της αγοροπωλησίας πλέον ΦΠΑ ή σε ότι άλλο έχει προσυμφωνηθεί με την εντολή ανάθεσης. Αναλυτικότερα για την υπηρεσίες και την αμοιβή του μεσίτη αναφέρεται το κεφάλαιο περί μεσιτείας του Αστικού Κώδικα άρθρα 703 έως 707 και τα άρθρα 197-199 και 201-204 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ τευχ. Α 86/11.04.2012) με τον τίτλο μεσίτες ακινήτων.

Το ποσό που αναγράφεται στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για τίμημα αγοράς καθώς και τα ποσά που καταβλήθηκαν για φόρο μεταβιβάσεως, αμοιβή συμβολαιογράφου και λοιπά έξοδα αποτελούν τεκμήριο δαπάνης αναγράφονται στο έντυπο Ε1 κατά την υποβολή δήλωση φόρου εισοδήματος και πρέπει να καλύπτονται από τα εισοδήματά του ίδιου έτους ή προγενέστερων ετών (πόθεν έσχες).

Σε περίπτωση που το τίμημα αγοράς του ακινήτου δεν καλύπτεται από τα ανωτέρω εισοδήματα μπορεί να επιμεριστεί σε δόσεις που θα καταβληθούν στο επόμενο ή σε επόμενα έτη.

Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να καλυφθούν και με δωρεές συγγενών ή τρίτων. Εάν τα ποσά αυτά δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω δηλωθέντα εισοδήματα θεωρείται ότι προέρχονται από από αδήλωτα εισοδήματα που φορολογούνται ανάλογα.
(tag., )