Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Το Γραφείο μας – Υπηρεσίες

0 Comments

Αναλαμβάνει να συνδράμει τον πωλητή ή τον αγοραστή σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες να συντάξει τα αναγκαία συμφωνητικά και κυρίως μέσω των συνεργατών που διαθέτει να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στην ταυτότητα του ακινήτου εάν δηλαδή έχουν συντελεστεί με νόμιμο τρόπο οι τυχόν αναφερόμενες υπαγωγές τακτοποίησης η νομιμοποίησης του ακινήτου με έμπειρο μηχανικό συνεργάτη του γραφείου.

Ομοίως ελέγχονται από τον συνεργάτη μηχανικό οι τυχόν πολεοδομικές δεσμεύσεις επί του ακινήτου, αν η χρήση του ακινήτου επιτρέπεται από τον τυχόν υπάρχοντα κανονισμό της πολυκατοικίας ή τις προβλεπόμενες χρήσεις γης από το Γενικό Πολεοδομικό Κανονισμό της περιοχής του ακινήτου.

Ο έλεγχος τίτλων που διεξάγεται από το γραφείο μας στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο είναι ενδελεχής και σε μεγάλο βάθος χρόνου για να διαπιστώσει το υφιστάμενο καθεστώς κυριότητας το οποίο πρέπει να είναι από απαλλαγμένο από κάθε βάρος κατάσχεση προσημείωση διεκδίκηση τρίτου και λοιπά.

Ιδιαίτερος έλεγχος γίνεται στα κληρονομικά ακίνητα και ιδίως στο κληρονομικό δικαίωμα του πωλητή επί του ακινήτου με την συλλογή και έρευνα όλο των αναγκαίων πιστοποιητικών. Η ανωτέρω απαρίθμηση των υπηρεσιών του γραφείου μας είναι ενδεικτική, μπορεί να απαιτηθούν και επιπλέον ενέργειες ανάλογα με τη φύση του ακινήτου.

Το γραφείο αναλαμβάνει σε άμεσο χρόνο και την εξάλειψη και διαγραφή των τυχόν υφιστάμενων υποθηκών και προσημειώσεως , την έκδοση των πιστοποιητικών κληρονομιάς κλπ.