Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Διεύθυνση : Κόνιαρη 39, Αθήνα, τ.κ. 11471

Δημήτρης Πολλάλης

και Συνεργάτες Δικηγόροι

Τηλ. 2121121121313123

Απαλλοτριώσεις

μισθωσεις

Μισθώσεις Ακινήτων