κινητα μνημεια κατοχη

Άδεια Κατοχής Κινητών Μνημείων

0 Comments

ΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ H κατοχή κινητών μνημείων προβλέπεται από τις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου (ν.3028/2002) που αναφέρονται κατωτέρω. O πολίτης για την κατοχή κινητού μνημείου υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχαιολογική αρχή του τόπου που βρίσκεται το κινητό μου σημείο συνοδευόμενη από μία υπεύθυνη δήλωση (υποδείγματα των οποίων παραθέτουμε κατωτέρω). Επίσης θα πρέπει να δικαιολογήσει […]

ιεραρχικη προσφυγη απαλλοτριωσεις

Ιεραρχική Προσφυγή

0 Comments

Η ιεραρχική προσφυγή που είναι σκόπιμο να ασκείται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο απευθύνεται προς την προϊσταμένη αρχή δηλαδή τον Υπουργό Πολιτισμού και ζητείται δι αυτής η ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων (αποφάσεων) των προϊσταμένων των κατά τόπους Εφορειών Αρχαιοτήτων. Η ιεραρχική προσφυγή έχει σαν αίτημα την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης , στρέφεται δε κατά μιας ατομικής […]

κεντρικο αρχαιολογικο συμβουλιο

Αρχαιολογικά Συμβούλια

0 Comments

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού, η λειτουργία δε και αρμοδιότητες αυτού προβλέπονται από το άρθρο 50 του αρχαιολογικού νόμου 3028/2002 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 4858/ 2021 Άρθρο 50 1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), που αποτελείται από δεκαεπτά […]