ανεισπρακτα ενοικια

Ανείσπρακτα Μισθώματα και Υπεύθυνη Δήλωση σε Υπόδειγμα

0 Comments

Τα ανείσπρακτα μισθώματα δεν φορολογούνται εάν προηγουμένως έχει ασκηθεί σχετική αγωγή η έχει εκδοθεί διαταγή απόδοσης μισθίου η διαταγή καταβολής μισθωμάτων που προσκομίζονται και κατατίθενται  στην αρμοδία Δ.Ο.Υ πριν την υποβολή της  δήλωσης φόρου  εισοδήματος για το διάστημα που αφορούν. Επίσης συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος στην Δ.Ο.Υ (ακολουθεί υπόδειγμα για το περιεχόμενο της […]

Καταχώριση του Μισθωτηρίου

Καταχώριση του Μισθωτηρίου

0 Comments

Είναι απόλυτα ορθό και επιβεβλημένο με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου να γίνεται συγχρόνως και καταχώριση των στοιχείων της μίσθωσης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ  και συγχρόνως η αποδοχή της μίσθωσης  από τον μισθωτή διότι έτσι διασφαλίζεται ο ιδιοκτήτης για την δυνατότητα έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου, αλλά και για την  περίπτωση που δεν διαθέτει ΑΦΜ ο […]

Λήξη της Μισθωτικής Σύμβασης – απόδοση Μισθίου

Ληξη της Μισθωτικης Συμβασης – Αποδοση Μισθιου 

0 Comments

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο εκμισθωτής μπορεί να ζητήσει την απόδοση του μισθίου είτε πρόκειται για εμπορική μίσθωση (που έχει συναφθεί μετά την 1/3/2014) είτε για μίσθωση κύριας κατοικίας όταν λήξει ο συμβατικός χρόνος και εφόσον έχει  παρέλθει τριετία από την έναρξη της μισθωτικής σύμβασης. Στην πράξη όταν ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί να παραμείνει ο μισθωτής μετά […]

Αγωγη Αποδοσης Μισθιου απο καθυστερηση με Καταγγελια

Αγωγη Αποδοσης Μισθιου απο καθυστερηση με Καταγγελια

0 Comments

Ο ιδιοκτήτης εκμισθωτής εάν ο μισθωτής καθυστερεί το μίσθωμα έχει την εναλλακτική δυνατότητα να καταγγείλει τη μισθωτική σύμβαση και να ζητήσει την απόδοση του μισθίου. Στην πράξη η καταγγελία της προσωπικής συμβάσεως γίνεται με το δικόγραφο της αγωγής που ζητείται η απόδοση του μισθίου και που κοινοποιείται στον μισθωτή. Ο μισθωτής για να αποκρούσει την […]

μισθωσεις κατοικιας Νομικό Πλαίσιο και Περιορισμοί

Αγωγη Αποδοσης Μισθιου Απο Δυστροπια

0 Comments

Σε ορισμένες περιπτώσεις  δεν είναι δυνατή η έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου. Αυτό συμβαίνει είτε διότι δεν έχει συνταχθεί μισθωτήριο συμβόλαιο, είτε διότι δεν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά  η μισθωτική σύμβαση στην ΑΑΔΕ είτε διότι δεν έχει γίνει αποδοχή της σύμβασης από τον μισθωτή είτε διότι έχει επέλθει σιωπηρή υποκατάσταση του μισθωτή η του εκμισθωτή  από την […]

Αναπροσαρμογη Μισθωματος Κυριας Κατοικιας

Διαταγη Αποδοσης Μισθιου απληρωτα μισθωματα

0 Comments

Είναι ο συνηθέστερος και  συντομότερος τρόπος να επιτύχετε την αποβολή του δύστροπου ενοικιαστή και να ελευθερώσετε το ακίνητο σας απευθυνόμενοι στον δικηγόρο σας.. 1._Αρχικά σε πρώτο στάδιο κοινοποιείται η εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας προς τον ενοικιαστή (και στην σύζυγο του εάν  το μίσθιο χρησιμοποιείται ως κυρία κατοικία )και καλείται εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της εξώδικης […]

Διαταγη Αποδοσης Μισθιου απληρωτα μισθωματα

ΓΕΝΙΚΑ

0 Comments

Δυστυχώς από αρκετούς ενοικιαστές θα αντιμετωπίσετε άρνηση καταβολής των ενοικίων  , των κοινοχρήστων  και το καλύτερο που θα μπορέσουμε να κάνουμε στην περίπτωση αυτή είναι ξεκινήσουμε την διαδικασία απόδοσης του μισθίου όσο το δυνατό νωρίτερα με την συνδρομή του δικηγόρου. Οι επαγγελματίες κακοπληρωτές που δυστυχώς τον καιρό αυτό αφθονούν προτού παύσουν να καταθέτουν τα ενοίκια […]

προαπαιτουμενα εμπορικη μισθωση

Επισημανσεις και Προαπαιτουμενα Εμπορικης Μισθωσης

0 Comments

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Πριν από την εκμίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη πρέπει να ερευνάται προηγουμένως κατά πόσο το ακίνητο αυτό μπορεί να εκμισθωθεί για τη συγκεκριμένη χρήση  να ερευνάται ο κανονισμός της πολυκατοικίας εάν υπάρχει Καθώς επίσης και να ερευνάται εάν η προβλεπόμενη χρήση επιτρέπεται από την πολεοδομική κατάσταση του […]

αναπροσαρμογη εμπορικης μισθωσης

Αναπροσαρμογη Μισθωματος Εμπορικης Μισθωσης

0 Comments

Στο ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μπορεί να συμφωνηθεί ρήτρα αναπροσαρμογής του μισθώματος ετησίως επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος. Συνήθως συμφωνείται ένα ποσοστό αναπροσαρμογής επί του καταβαλλόμενου μισθώματος. όμως πολύ δύσκολα θα δεχθεί ένας μισθωτής μία ρήτρα αναπροσαρμογής που θα ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο της αναπροσαρμογής του τιμαρίθμου κόστους ζωής και ιδιαίτερα όταν υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ […]

μισθωσεις

Δικηγορος καταγγελια Εμπορικης Μισθωσης

0 Comments

Μια εμπορική μισθωτική σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από τον μισθωτή με τους όρους που προβλέπονται από  το άρθρο 43 του ΠΔ 34/1995 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρου 17 Ν.3853/2010 που ορίζει : «Ο μισθωτής μπορεί μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως τα […]