Λήξη της Μισθωτικής Σύμβασης – απόδοση Μισθίου

Ληξη της Μισθωτικης Συμβασης – Αποδοση Μισθιου 

0 Comments

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο εκμισθωτής μπορεί να ζητήσει την απόδοση του μισθίου είτε πρόκειται για εμπορική μίσθωση (που έχει συναφθεί μετά την 1/3/2014) είτε για μίσθωση κύριας κατοικίας όταν λήξει ο συμβατικός χρόνος και εφόσον έχει  παρέλθει τριετία από την έναρξη της μισθωτικής σύμβασης. Στην πράξη όταν ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί να παραμείνει ο μισθωτής μετά […]