μισθωσεις κατοικιας Νομικό Πλαίσιο και Περιορισμοί

Νομικό Πλαίσιο και Περιορισμοί

0 Comments

Μίσθωση ακινήτου είναι η σύμβαση εκείνη κατά την οποία ο ένας εκ των συμβαλλομένων (εκμισθωτής) παραχωρεί στον άλλον το συμβαλλόμενο (μισθωτή)  τη χρήση του ακινήτου για όσο χρόνο διαρκεί η μισθωτική σύμβαση.   Η σύμβαση μισθώσεως ακινήτου μπορεί να καταρτιστεί και προφορικά αφού δεν είναι υποχρεωτικός ο έγγραφος τύπος. Όμως στη σημερινή εποχή λόγω της […]

Αναπροσαρμογη Μισθωματος Κυριας Κατοικιας

Συμβατικη Αναπροσαρμογη Μισθωματος Κυριας Κατοικιας

0 Comments

Είναι δυνατή η πρόβλεψη της σταδιακής αναπροσαρμογής του μισθώματος  καθόλη τη συμβατική διάρκεια της μίσθωσης όπως π.χ είναι δυνατόν να ορίζεται στο μισθωτήριο ότι τον  τον δεύτερο χρόνο το μίσθωμα θα ανέλθει σε κάποιο μεγαλύτερο ποσό η θα αυξηθεί σε ποσοστό επί τοις εκατό σε σχέση  με το προηγουμένως καταβαλλόμενο μίσθωμα. Το ίδιο επίσης μπορεί […]

δικηγορος μισθωσεις

Επισημανσεις και Προαπαιτουμενα

0 Comments

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ