ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗ

0 Comments

Ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση διατήρησης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή του πολεοδομικού βάρους για μεγάλο χρονικό διάστημα και πέραν του ευλόγου χρόνου χωρίς να έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση και έχοντας υποστεί τον περιορισμό της χρήσης του ακινήτου κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, εκτός από το δικαίωμα του να ζητήσει την άρση της δέσμευσης του ακινήτου του, […]

ΑΡΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

0 Comments

Ο νόμος 4579/2020 στο κεφάλαιο «Η» αυτού θέτει ένα νέο και λειτουργικότερο πλαίσιο των διατάξεων για τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις. Απλοποιεί την διαδικασία άρσης της ρυμοτομικής και απαλλάσσει τον πολίτη από το πλήθος των εγγράφων που όφειλε να προσκομίσει για να υποβάλει ο πολίτης αίτηση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου. Θέτει όρια στις διαδοχικές επανεπιβολές ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων […]

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗ

0 Comments

Με το νόμο 4579/2020 δίνεται ο ορισμός της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης αυτό που στην πράξη θεωρούμε κοινώς ρυμοτομικό βάρος εξ αιτίας του οποίου καθίσταται αδύνατη εν άλω η εν μέρει η ανοικοδόμηση του ακινήτου. Έτσι ο νόμος ορίζει ως ρυμοτομική απαλλοτρίωση την απαλλοτρίωση που επιβάλλεται στο ακίνητο κατά την έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου, με σκοπό την δημιουργία […]

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

0 Comments

Το δικηγορικό μας γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία ΝΑ ΑΡΕΙ το υφιστάμενο πολεοδομικό βάρους και δέσμευση επί του ακινήτου σας ώστε να καταστεί αυτό οικοδομήσιμο επιλέγοντας πάντα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία για την οποία θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων και να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

0 Comments

Με το νόμο 4447/2016 εγκαταλείπεται ο όρος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο(ΓΠΣ) και στη θέση και στη θέση του τίθεται όρος Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο(ΤΠΣ) και αναλυτικότερα……Tο άρθρο 7 του ν. 4447/2016 (Α΄245), όπως ισχύει, δίνει τον ορισμό του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου : «1. Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων, με τα οποία […]

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΑΥΤΗΣ

0 Comments

Όταν υπάρχει δέσμευση ενός ακινήτου εξαιτίας της της οποίας δεν μπορεί να ανοικοδομηθεί και αυτή διαρκεί πέραν των κατά το Σύνταγμα ανοιχτών ορίων ανακύπτει υποχρέωση της Διοίκησης να άρει τη δέσμευση αυτή. Τέτοιες δεσμεύσεις μπορούν να να αποτελέσουν οι προβλεπόμενες χρήσεις για χώρο πρασίνου, κοινόχρηστο χώρο, πλατεία ,παιδική χαρά, σχολικό κτίριο, βρεφονηπιακό σταθμό και λοιπά. […]

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

0 Comments

Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) που αφορούν τον αστικό χώρο και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που αφορούν το μη αστικό χώρο αποτελούν τα εργαλεία του χωρικού σχεδιασµού.Το Γ.Π.Σ. αποτελεί τη γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης των πολεοδομικών ενοτήτων, η οποία διατυπώνεται μετά από εκτίμηση των οικιστικών αναγκών και των προβλεπομένων επιπτώσεων […]

Ρυμοτομικά βάρη – Δικηγόρος

0 Comments

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗΜε το νόμο 4579/2020 δίνεται ο ορισμός της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης αυτό που στην πράξη θεωρούμε κοινώς ρυμοτομικό βάρος εξ αιτίας του οποίου καθίσταται αδύνατη εν άλω η εν μέρει η ανοικοδόμηση του ακινήτου. Έτσι ο νόμος ορίζει ως ρυμοτομική απαλλοτρίωση την απαλλοτρίωση που επιβάλλεται στο ακίνητο κατά την έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου, με σκοπό την […]

Πολεοδομικά βάρη – Δικηγόρος

0 Comments

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥΤα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) που αφορούν τον αστικό χώρο και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που αφορούν το μη αστικό χώρο αποτελούν τα εργαλεία του χωρικού σχεδιασµού.Το Γ.Π.Σ. αποτελεί τη γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης των πολεοδομικών ενοτήτων, η […]

αναπροσαρμογη εμπορικης μισθωσης

Αυτοαποζημίωση και Ιδιαίτερη Αποζημίωση

0 Comments

  Με τον όρο «αυτοαποζημίωση» που αναγράφεται στους κτηματολογικούς πίνακες και τις πράξεις αναλογισμού  των ρυμοτομούμενων ακινήτων καθορίζεται το τμήμα εκείνο του ακινήτου αν και απαλλοτριώνεται δηλαδή αφαιρείται από την ιδιοκτησία χωρίς να αποζημιώνεται. Ως αιτιολογία της αυτοαποζημίωση   προβάλλεται από τον νομοθέτη το τεκμήριο της ωφέλειας του παρόδιου ιδιοκτήτη.  Αρχικά  υπήρχε  το αμάχητο τεκμήριο ωφέλειας […]