luminescence-logo

 

Το Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρης Πολλάλης & Συνεργάτες ιδρύθηκε το 1948 από τους αείμνηστους δικηγόρους Γεώργιο Πολλάλη και Βασιλεία Ασημίνα, και λειτουργεί μέχρι σήμερα στην οδό Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 52.

Το γραφείο μας ειδικεύεται πανελλαδικά σε θέματα Αρχαιολογικών και Πολεοδομικών Απαλλοτριώσεων.

 

 

……………………………………………………………

 

αρχαιολογικες απαλλοτριώσεις

Από την ανέγερση ενός ξενοδοχείου στην πόλη της Θήβας , αναπάντεχα ξεπήδησε μια ευχάριστη έκπληξη και έτσι έρχεται στην επιφάνεια το ερειπωμένο σπίτι του Ηρακλή που μετατράπηκε σε ναό και δίπλα του ο αρχαίος βωμός του Ηρακλή με τις στάχτες του και πλήθος αφιερωμάτων και αγγείων όπως ακριβώς αναφέρεται στις περιγραφές του Παυσανία. Ευρήματα που δεν περνούν απαρατήρητα ύστερα από την επιστημονική τους τεκμηρίωση και σύνδεση τους με τον τιμώμενο ήρωα από τον αρμόδιο κρατικό φορέα…

…έτσι και η εισήγηση του καθηγητού κ. Αραβαντινού τότε προϊσταμένου της Θ΄ Εφορείας προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων Βοιωτίας προς το Κ.Α.Σ όπου στην πολυσέλιδη έκθεση του με αριθ. πρωτ.5021/4.11.2005 για την αναγκαιότητα απαλλοτρίωσης του οικοπέδου αναφέρει επί λέξει… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

πολεοδομικες απαλλoτριωσεις

…το γεγονός ότι σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αναγκαστική απαλλοτρίωση αποτελεί έναν σημαντικό περιορισμό στην άσκηση του προστατευόμενου από το Σύνταγμα εννόμου αγαθού της ιδιοκτησίας, ο οποίος για λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι συνταγματικά ανεκτός μόνο για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, η διατήρηση όμως της δέσμευσης της ιδιοκτησίας μετά το εύλογο αυτό χρονικό διάστημα συνιστά νομικό και οικονομικό βάρος της ιδιοκτησίας, το οποίο είναι αντίθετο με τη συνταγματική προστασία της (ΣΕ 241/2006, 2682/1999, 1458/1998,2016/1997)..(ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)…ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

ελεγχος τιτλων ακινητου

Απαιτείται ενδελεχής έλεγχος των τίτλων κτήσεως του ακινήτου ο οποίος πρέπει να ανατρέχει τουλάχιστον 40 έτη πριν την κήρυξη της απαλλοτρίωσης (δηλαδή από την Δημοσίευση στο τεύχος ΑΑΑΠ στο ΦΕΚ) .Οι τίτλοι(40 ετών) πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά μη διεκδίκησης ,βαρών ,ιδιοκτησίας και μεταγραφής .Σε περίπτωση που η απαλλοτριούμενη έκταση υπάγεται σε Δήμο που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση προσκομίζεται το κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Οταν υπάρχει προβολής δικαιωμάτων από το Δημόσιο η έρευνα των τίτλων πρέπει να …ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

αρση απαλλοτριωσης – οικοδομησιμότητα ακινήτου

Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του Κώδικα για αναγκαστικες απαλλοτριωσεις, αναφέρεται ότι: «1. Η αρχή που κήρυξε την αναγκαστική απαλλοτριωση δύναται με απόφασή της να την ανακαλέσει, ολικώς ή μερικώς, πριν συντελεστεί, τηρώντας τη διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 1 για την κήρυξη αυτής. Στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αναφέρεται ότι:2. Η αναγκαστικη απαλλοτρίωση ανακαλείται υποχρεωτικά με πράξη της αρχής η οποία την έχει κηρύξει, ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου που πιθανολογεί εμπράγματο δικαίωμα στο απαλλοτριωμένο ακίνητο, εάν μέσα σε τέσσερα έτη από την κήρυξη της δεν ασκηθεί αίτηση για το δικαστικό καθορισμό της αποζημίωσης ή δεν καθοριστεί αυτή εξωδίκως. Η αίτηση είναι απαράδεκτη εάν ασκηθεί μετά την πάροδο έτους από την παρέλευση της τετραετίας αυτής, σε κάθε δε περίπτωση μετά τη δημοσίευση της απόφασης καθορισμού της αποζημίωσης ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

αποζημίωση για στερηση χρησης ακινητου

ΠΡΟΣ : Την … εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων για την επιτροπή του αρθρου19 παρ.6 του ν. 3028/2002.

Είμαστε συγκύριοι κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου καθένας από εμάς ενός τμήματος ακινήτου, που ευρίσκεται στη θέση …και σύμφωνα με την …….γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου κρίθηκε απαραίτητη η αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου για αρχαιολογικούς σκοπούς όπως αυτό απεικονίζεται στο με Α/Α …….κτηματολογικό διάγραμμα της Δ/νσης Αποτυπώσεων του Τ ΑΠ. Το ανωτέρω ακίνητο μας είναι εντός σχεδίου πόλεως και έχει περιέλθει σε μείζονα έκταση στην κυριότητα καθενός από εμάς ως ακολούθως ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ