Ελεγχος Τίτλων Ακινήτου – Αμοιβή Δικηγόρου

0 Comments

Αυτό αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το επόμενο στάδιο της αγοράς του ακινήτου όπου ο δικηγόρος θα μεταβεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο η και στο Κτηματολογικό γραφείο προκειμένου να ελέγξει εάν στο ακίνητο υπάρχουν βάρη, προσημειώσεις κατασχέσεις , διεκδικήσεις και γενικά θα εξακριβωθεί με σαφήνεια το δικαίωμα κυριότητος του πωλητή καθώς και η αλληλουχία των τίτλων του […]