Συμβόλαιο Μεταβίβασης – έξοδα Μεσίτη

0 Comments

Αφού συγκεντρωθούν όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και καταβληθεί ο φόρος μεταβιβάσεως ορίζεται η ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου κατά την οποίαν ο αγοραστής μεταβιβάζει το ακίνητο και ο πωλητής καταβάλλει το τίμημα. Αν και δεν είναι αναγκαία η παρουσία του δικηγόρου κατά τον νόμο κατά την υπογραφή του συμβολαίου είναι απολύτως αναγκαίο να παραβρίσκονται οι δικηγόροι […]