Παραστάσεις σε Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ)

0 Comments

Παραστάσεις σε Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο(ΚΑΣ). Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) είναι ένα πολυμελές όργανο με 17 τακτικά και 17 αναπληρωματικά μέλη που προεδρεύετε απόν εκάστοτε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού με ποικίλες αρμοδιότητες που μεταξύ των άλλων γνωματεύει περί της κηρύξεως η μη της αναγκαστικής απαλλοτρίωση ενός ακινήτου για αρχαιολογικούς σκοπούς η την απ΄ ευθείας εξαγορά του και τούτο […]