Επιλογή Συμβολαιογράφου-δικαιολογητικά – Αμοιβή

0 Comments

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να επιλέξει το συμβολαιογράφο που θα συντάξει τα συμβόλαια μεταβίβασης αφού είναι εκείνος που καταβάλλει την αμοιβή του. () Συνήθως κυμαίνεται σε ποσοστό 1,2%-2% επί του τιμήματος που θα αναγραφεί στο συμβόλαιο η της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου εάν αυτή είναι μεγαλύτερη του τιμήματος που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Ο συμβολαιογράφος θα […]