κεντρικο αρχαιολογικο συμβουλιο

Αρχαιολογικά Συμβούλια

0 Comments

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού, η λειτουργία δε και αρμοδιότητες αυτού προβλέπονται από το άρθρο 50 του αρχαιολογικού νόμου 3028/2002 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 4858/ 2021 Άρθρο 50 1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), που αποτελείται από δεκαεπτά […]