αναπροσαρμογη εμπορικης μισθωσης

Αυτοαποζημίωση και Ιδιαίτερη Αποζημίωση

0 Comments

  Με τον όρο «αυτοαποζημίωση» που αναγράφεται στους κτηματολογικούς πίνακες και τις πράξεις αναλογισμού  των ρυμοτομούμενων ακινήτων καθορίζεται το τμήμα εκείνο του ακινήτου αν και απαλλοτριώνεται δηλαδή αφαιρείται από την ιδιοκτησία χωρίς να αποζημιώνεται. Ως αιτιολογία της αυτοαποζημίωση   προβάλλεται από τον νομοθέτη το τεκμήριο της ωφέλειας του παρόδιου ιδιοκτήτη.  Αρχικά  υπήρχε  το αμάχητο τεκμήριο ωφέλειας […]