αναπροσαρμογη εμπορικης μισθωσης

Προσδιορισμός Προσωρινής και Οριστικής Τιμής Μονάδος στο Εφετείο

0 Comments

Υπόδειγμα αίτησης προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ………… ΑΙΤΗΣΗ ……………….. …………………… ΚΑΤΑ 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό των Οικονομικών. 2. Του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΝΠΔΔ, που εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 57) και εκπροσωπείται νόμιμα. ———- Με την υπ’ αριθ. ……… των Υπουργών […]

Διαταγη Αποδοσης Μισθιου απληρωτα μισθωματα

Έκδοση διαταγής πληρωμής κατά των υπόχρεων η άσκηση καταψηφιστικής αγωγής και πιθανώς αναγκαστική εκτέλεση

0 Comments

Υπόδειγμα διαταγής πληρωμής για την επιδίκαση της αναλογούσης αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός…………..2005 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Πρωτοδίκης …………………..:…………………………………………………., έχοντας υπόψη την από 20-7-2005 αίτηση της ………………… ΚΑΤΑ Του Δήμου ……….. Αττικής που εκπροσωπείται νόμιμα υπό του Δημάρχου του, που υπογράφηκε από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο της …………. […]