Υπομνήματα και ενστάσεις  σε Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες

0 Comments

Aπό τον   συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 38, 39 και 41 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας,  αναδύεται  η έννοια  των άρθρων 2 παρ. 1 έως 3, 3 παρ. 6 και 5 παρ. 2 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), συνάγεται ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) και το Σχέδιο  Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) […]

Μεταγραφή Απαλλοτριωτικής Απόφασης.

0 Comments

Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης για αρχαιολογικούς σκοπούς γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού Η αρχή που κήρυξε την απόφαση απαλλοτρίωσης είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ΚΑΑ να διαβιβάσει αντίγραφο της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα για να ενεργήσει την οικεία καταχώριση. Σύμφωνα με το […]

αναπροσαρμογη εμπορικης μισθωσης

Προσδιορισμός Προσωρινής και Οριστικής Τιμής Μονάδος στο Εφετείο

0 Comments

Υπόδειγμα αίτησης προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ………… ΑΙΤΗΣΗ ……………….. …………………… ΚΑΤΑ 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό των Οικονομικών. 2. Του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΝΠΔΔ, που εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 57) και εκπροσωπείται νόμιμα. ———- Με την υπ’ αριθ. ……… των Υπουργών […]