Μέριμνα και εποπτεία της σύνταξης πράξης αναλογισμού

0 Comments

Η σύνταξη της πράξης αναλογισμού στις πολεοδομικές απαλλοτριώσεις αποτελεί ίσως το πολυπλοκότερο τμήμα τους .Για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως απαιτείται η σύνταξη πράξης αναλογισμού που ορίζει τις υπόχρεες προς αποζημίωση ιδιοκτησίες. Για την σύνταξη της πράξης αυτής απαιτείται η συνδρομή τοπογράφου μηχανικού που θα σύνταξη το σχέδιο του τοπογραφικού διαγράμματος με όλα τα απαραίτητα […]