ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΑΥΤΗΣ

0 Comments

Όταν υπάρχει δέσμευση ενός ακινήτου εξαιτίας της της οποίας δεν μπορεί να ανοικοδομηθεί και αυτή διαρκεί πέραν των κατά το Σύνταγμα ανοιχτών ορίων ανακύπτει υποχρέωση της Διοίκησης να άρει τη δέσμευση αυτή. Τέτοιες δεσμεύσεις μπορούν να να αποτελέσουν οι προβλεπόμενες χρήσεις για χώρο πρασίνου, κοινόχρηστο χώρο, πλατεία ,παιδική χαρά, σχολικό κτίριο, βρεφονηπιακό σταθμό και λοιπά. […]