ιεραρχικη προσφυγη απαλλοτριωσεις

Ιεραρχική Προσφυγή

0 Comments

Η ιεραρχική προσφυγή που είναι σκόπιμο να ασκείται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο απευθύνεται προς την προϊσταμένη αρχή δηλαδή τον Υπουργό Πολιτισμού και ζητείται δι αυτής η ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων (αποφάσεων) των προϊσταμένων των κατά τόπους Εφορειών Αρχαιοτήτων. Η ιεραρχική προσφυγή έχει σαν αίτημα την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης , στρέφεται δε κατά μιας ατομικής […]

κεντρικο αρχαιολογικο συμβουλιο

Αρχαιολογικά Συμβούλια

0 Comments

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού, η λειτουργία δε και αρμοδιότητες αυτού προβλέπονται από το άρθρο 50 του αρχαιολογικού νόμου 3028/2002 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 4858/ 2021 Άρθρο 50 1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), που αποτελείται από δεκαεπτά […]