Διαπραγματευσεις

0 Comments

Όταν επιλέγεται ένα ακίνητο για αγορά προτού καταρτιστεί η συμφωνία πρέπει ο αγοραστής να συμβουλευθεί δικηγόρο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι το ακίνητο αυτό προσφέρεται για τον σκοπό τον που επιθυμεί ο αγοραστής , εάν υπάρχουν επιμέρους στοιχεία της αγοραπωλησίας που χρήζουν προσοχής κλπ. Στο στάδιο αυτό μπορεί να δοθεί κάποια προκαταβολή προκειμένου να «δεσμευτεί» […]