Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και κτηματολογικού πίνακα

0 Comments

Στις αρχαιολογικές απαλλοτριώσεις το τοπογραφικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας συντάσσονται από την Διεύθυνση Απεικονίσεων και Συντηρήσεως Κτιρίων Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων(ΝΠΔΔ) Η ορθή σύνταξη τους έχει μεγάλη σημασία για την εκταμίευση της αποζημίωσης αλλά και για τον καθορισμό της προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος από το Δικαστήριο. Επικείμενα ή συστατικά του ακινήτου που δεν θα […]