κινητα μνημεια κατοχη

Άδεια Κατοχής Κινητών Μνημείων

0 Comments

ΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ H κατοχή κινητών μνημείων προβλέπεται από τις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου (ν.3028/2002) που αναφέρονται κατωτέρω. O πολίτης για την κατοχή κινητού μνημείου υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχαιολογική αρχή του τόπου που βρίσκεται το κινητό μου σημείο συνοδευόμενη από μία υπεύθυνη δήλωση (υποδείγματα των οποίων παραθέτουμε κατωτέρω). Επίσης θα πρέπει να δικαιολογήσει […]