Παραγραφή της αποζημίωσης – Επιστροφή παρακατάθεσης σε Δημόσιο και ιδιώτες

0 Comments

Η αξίωση είσπραξης της αποζημίωσης παραγράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων Ακινήτων όπως   τροποποιήθηκε  την παρ. 4 του άρθρου 126 του ν. 4070/2012 που αναφέρει 1.Η αξίωση για την είσπραξη της αποζημίωση που προσδιορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά, παραγράφεται μετά την παρέλευση οκταετίας από την αποδεδειγμένη κατάληψη του απαλλοτριωθέντος ακινήτου […]

Κήρυξη απαλλοτρίωσης δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου 

0 Comments

Σε περίπτωση  μη ανοικοδόμησης του ακινήτου λόγω αρχαιολογικών περιορισμών   που έχουν επιβληθεί είτε με την υπαγωγή του σε ζώνη προστασίας είτε κε της θέσεως του λόγω ανεύρεσης σε αυτό σημαντικών αρχαιοτήτων ο θιγόμενος ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει από την αρμοδία αρχαιολογική εφορία  με αίτηση του την απαλλοτρίωση του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι η αρμοδία υπηρεσία […]