Μεταγραφή της πράξης με την οποία κυρώνεται η πράξη εφαρμογής η αναλογισμού

0 Comments

Τα εκάστοτε αρμόδια όργανα είναι υποχρεωμένα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ΚΑΑ να διαβιβάσουν αντίγραφο της απόφασης της πράξης με την οποία κυρώνεται η πράξη εφαρμογής η αναλογισμού στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα για να ενεργήσει την οικεία καταχώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 17 ΚΑΑ παρ.1 ο υποθηκοφύλακας υποχρεούται να καταχωρίσει την πράξη […]

Μέριμνα και εποπτεία της σύνταξης πράξης αναλογισμού

0 Comments

Η σύνταξη της πράξης αναλογισμού στις πολεοδομικές απαλλοτριώσεις αποτελεί ίσως το πολυπλοκότερο τμήμα τους .Για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως απαιτείται η σύνταξη πράξης αναλογισμού που ορίζει τις υπόχρεες προς αποζημίωση ιδιοκτησίες. Για την σύνταξη της πράξης αυτής απαιτείται η συνδρομή τοπογράφου μηχανικού που θα σύνταξη το σχέδιο του τοπογραφικού διαγράμματος με όλα τα απαραίτητα […]