Παραγραφή της αποζημίωσης – Επιστροφή παρακατάθεσης σε Δημόσιο και ιδιώτες

0 Comments

Η αξίωση είσπραξης της αποζημίωσης παραγράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων Ακινήτων όπως   τροποποιήθηκε  την παρ. 4 του άρθρου 126 του ν. 4070/2012 που αναφέρει 1.Η αξίωση για την είσπραξη της αποζημίωση που προσδιορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά, παραγράφεται μετά την παρέλευση οκταετίας από την αποδεδειγμένη κατάληψη του απαλλοτριωθέντος ακινήτου […]