Κήρυξη απαλλοτρίωσης δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου 

0 Comments

Σε περίπτωση  μη ανοικοδόμησης του ακινήτου λόγω αρχαιολογικών περιορισμών   που έχουν επιβληθεί είτε με την υπαγωγή του σε ζώνη προστασίας είτε κε της θέσεως του λόγω ανεύρεσης σε αυτό σημαντικών αρχαιοτήτων ο θιγόμενος ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει από την αρμοδία αρχαιολογική εφορία  με αίτηση του την απαλλοτρίωση του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι η αρμοδία υπηρεσία […]