αναπροσαρμογη εμπορικης μισθωσης

Προσδιορισμός Προσωρινής και Οριστικής Τιμής Μονάδος στο Εφετείο

0 Comments

Υπόδειγμα αίτησης προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ………… ΑΙΤΗΣΗ ……………….. …………………… ΚΑΤΑ 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό των Οικονομικών. 2. Του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΝΠΔΔ, που εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 57) και εκπροσωπείται νόμιμα. ———- Με την υπ’ αριθ. ……… των Υπουργών […]