ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

0 Comments

Με το νόμο 4447/2016 εγκαταλείπεται ο όρος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο(ΓΠΣ) και στη θέση και στη θέση του τίθεται όρος Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο(ΤΠΣ) και αναλυτικότερα……Tο άρθρο 7 του ν. 4447/2016 (Α΄245), όπως ισχύει, δίνει τον ορισμό του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου : «1. Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων, με τα οποία […]