Μεταγραφή της πράξης με την οποία κυρώνεται η πράξη εφαρμογής η αναλογισμού

0 Comments

Τα εκάστοτε αρμόδια όργανα είναι υποχρεωμένα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ΚΑΑ να διαβιβάσουν αντίγραφο της απόφασης της πράξης με την οποία κυρώνεται η πράξη εφαρμογής η αναλογισμού στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα για να ενεργήσει την οικεία καταχώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 17 ΚΑΑ παρ.1 ο υποθηκοφύλακας υποχρεούται να καταχωρίσει την πράξη […]

αναπροσαρμογη εμπορικης μισθωσης

Προσδιορισμός Προσωρινής και Οριστικής Τιμής Μονάδος στο Εφετείο

0 Comments

Υπόδειγμα αίτησης προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ………… ΑΙΤΗΣΗ ……………….. …………………… ΚΑΤΑ 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό των Οικονομικών. 2. Του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΝΠΔΔ, που εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 57) και εκπροσωπείται νόμιμα. ———- Με την υπ’ αριθ. ……… των Υπουργών […]

Ελεγχος των Τιτλων Ακινητου

0 Comments

Απαιτείται ενδελεχής έλεγχος των τίτλων κτήσεως του ακινήτου ο οποίος πρέπει να ανατρέχει τουλάχιστον 40 έτη πριν την κήρυξη της απαλλοτρίωσης (δηλαδή από την Δημοσίευση στο τεύχος ΑΑΑΠ στο ΦΕΚ). Οι τίτλοι (40 ετών) πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά μη διεκδίκησης, βαρών, ιδιοκτησίας και μεταγραφής. Σε περίπτωση που η απαλλοτριούμενη έκταση υπάγεται σε Δήμο που […]

ρυμοτομικες πολεοδομικες απαλλοτριωσεις

Πολεοδομικές απαλλοτριώσεις

0 Comments

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ…… Λαμβάνοντας υπόψη: -το παραπάνω σύντομο ιστορικό -το γεγονός ότι σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αναγκαστική απαλλοτρίωση αποτελεί έναν σημαντικό περιορισμό στην άσκηση του προστατευόμενου από το Σύνταγμα εννόμου αγαθού της ιδιοκτησίας, ο οποίος για λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι συνταγματικά ανεκτός μόνο για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, η διατήρηση […]