ΑΡΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

0 Comments

Ο νόμος 4579/2020 στο κεφάλαιο «Η» αυτού θέτει ένα νέο και λειτουργικότερο πλαίσιο των διατάξεων για τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις. Απλοποιεί την διαδικασία άρσης της ρυμοτομικής και απαλλάσσει τον πολίτη από το πλήθος των εγγράφων που όφειλε να προσκομίσει για να υποβάλει ο πολίτης αίτηση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου. Θέτει όρια στις διαδοχικές επανεπιβολές ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων […]