Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

ΑΡΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Uncategorized >  ΑΡΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
0 Comments


Ο νόμος 4579/2020 στο κεφάλαιο «Η» αυτού θέτει ένα νέο και λειτουργικότερο πλαίσιο των διατάξεων για τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις. Απλοποιεί την διαδικασία άρσης της ρυμοτομικής και απαλλάσσει τον πολίτη από το πλήθος των εγγράφων που όφειλε να προσκομίσει για να υποβάλει ο πολίτης αίτηση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου. Θέτει όρια στις διαδοχικές επανεπιβολές ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων και θεσπίζει ταχεία διαδικασία για την τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων μετά την οριστική άρση μιας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με την εφαρμογή διαδικασίας εντός στενών χρονικών πλαισίων. Αίρονται οι καθυστερήσεις στην άρση των απαλλοτριώσεων ώστε να τεθεί οριστικό τέλος στην στέρηση της ιδιοκτησίας και την καταστρατήγηση του συνταγματικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Τέλος περιέχει μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή των διατάξεων του σε προγενέστερες άρσεις ρυμοτομικών βαρών και ορίζει ότι οι διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Καθίσταται πλέον αποτελεσματικότερος ο ρόλος του εντολοδόχου δικηγόρου στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του εντολέα πελάτη του. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι Δήμοι κατ΄ αρχήν δεν συμφωνούν με τέτοιου είδους ρυθμίσεις καθόσον μειώνονται εγκεκριμένοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι με συνέπεια την επιδείνωση του οικιστικού περιβάλλοντος και την στέρηση των ελευθέρων αδόμητων χώρων της πόλης . Απαιτείται λοιπόν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο διαρκής παρακολούθηση της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ενεργειών κυρίως των Δήμων αλλά και της Περιφέρειας και δη εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων και η προσφυγή του πολίτη δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του στα Διοικητικά Δικαστήρια και Αρχές για τις παραλείψεις η πλημμέλειες αυτών.
ΑΡΘΡΑ 87-93 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4759.2020 : PDF